Portmap Rotterdam

Dit zijn de vitale processen en beroepen in de haven

19-03-20 12:31

De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de COVID-19 virusuitbraak onlangs bekendgemaakt dat cruciale beroepen en vitale processen gewoon doorgang moeten blijven vinden. Deze werknemers met kinderen hebben na het sluiten van de scholen en kinderdagverblijven nog wèl recht op kinderopvang. Maar hoe zit dat eigenlijk in de haven?

Het Havenbedrijf Rotterdam merkt dat er veel vragen leven bij ondernemers in de haven of zij ook deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij mensen in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen. “We zijn deze week overstelpt met vragen”, vertelt een woordvoerder.

Scheepvaartafwikkeling is door de Rijksoverheid gekwalificeerd als een vitaal proces. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam is aangemerkt als vitale aanbieder voor de afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Bredere reikwijdte
De Divisie Havenmeester heeft laten weten het vitale proces van scheepvaartafwikkeling breder te beschouwen dan enkel de Divisie Havenmeester, en stelt dat dit tevens omvat:
(1) Scheepvaartafhandeling en direct daaraan gerelateerde havenprocessen
(2) Gerelateerde achterlandtransportprocessen en Warehousing.

Dit omdat er anders opstoppingen in de haven en in het aanloopgebied ontstaan en er uiteindelijk schaarste op de markt ontstaat. “Dat ontwricht de veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart en de samenleving als geheel”, aldus de Divisie Havenmeester.

De Havenmeester acht daarom cruciaal dat alle ketenprocessen voor scheepvaartafwikkeling gewoon doorgaan en dat de beroepsgroepen werkzaam in deze ketenprocessen een beroep kunnen doen op kinderopvang tijdens de COVID-19 uitbraak.

Cruciale ketenprocessen

Het proces van scheepvaartafwikkeling omvat volgens de Divisie Havenmeester in ieder geval de volgende ketenprocessen:
• Afwikkeling van scheepvaart door Divisie Havenmeester
• Scheepvaartafhandeling en nautische dienstverlening (patrouille- en incidenten vaartuigen, roeiers, slepers, loodsen, sjorders)
• Haven- en inland terminals voor lossen, laden en op-/overslag van goederen
• Depots
• Controlepunten
• Distributie/warehousing en achterlandverbindingen, waaronder binnenvaart, spoor en truckvervoer en daartoe noodzakelijke verkeersleiding
• Bedrijvigheid die beschikbaarheid, incidentmanagement, veiligheidsmiddelen, milieubereddering en onderhoud van infrastructuur en patrouille- en incidenten vaartuigen verzorgt
• Bedrijvigheid verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, en (storings)onderhoud aan systemen en platformen voor afwikkeling van de scheepvaart, waaronder voorspellen van waterstanden en stroomsnelheden, VTS, Marifonie en Hydrometeo, telefoonsystemen en Port Community Systeem.

De ontwikkelingen rondom de COVID-19 epidemie volgen elkaar in snel tempo op. Het is daarom mogelijk dat bovenstaande lijst wordt aangepast. Op de website van Havenbedrijf Rotterdam komen updates te staan.

Wat de Rijksoverheid verstaat onder cruciale beroepen en vitale processen lees je hier.