Portmap Rotterdam

Eerste binnenvaartschip op batterijen

03-06-20 16:53

Nog dit jaar vaart het eerste binnenvaartschip op verwisselbare batterijcontainers van de bierbrouwerij van Heineken in Zoeterwoude naar Moerdijk en vervolgens door naar de haven van Rotterdam.

Zero Emission Services BV (ZES) is het bedrijf dat de batterijcontainers en de infrastructuur aanbiedt. Het is opgericht door de ING-bank, energie- en technisch dienstverlener Engie, maritiem technologiebedrijf Wärtsilä en het Havenbedrijf Rotterdam. De haven zet fors in op het terugdringen van CO2-uitstoot.

De eerste klant die gebruik gaat maken van het duurzame energiesysteem is Heineken. De bierproducent is al vanaf de ontwikkeling van het systeem betrokken en bindt zich voor tien jaar aan het systeem. De schepen gaan in totaal 70.000 containers exportbier emissieloos vervoeren.

Minder CO2, fijnstof en stikstof
De verwisselbare batterijcontainers – ook wel ZES-Packs geheten – worden geladen met duurzaam opgewekte stroom en worden verhuurd aan binnenvaartondernemers. De batterij heeft de grootte van een standaard 20 voets-zeecontainer en krijgt een standaard aansluiting voor aan boord en op de wal. Met twee opgeladen ZES-Packs kan een binnenvaartschip 50 tot 100 km varen, afhankelijk van o.a. de stroming en de grootte en diepgang van het schip. De ZESPacks kunnen bij een oplaadstation worden omgewisseld voor volle, zodat de schepen snel door kunnen varen met minimale wachttijd.

Netwerk van oplaadstations
Het eerste oplaadstation van ZES komt in Alphen aan de Rijn. Het netwerk van oplaadstations zal geleidelijk worden uitgebreid. Eerst zal de focus liggen op het inrichten van het Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen corridor en een verbinding naar Nijmegen. Voor Rotterdam lijkt de Waalhaven een serieuze optie. Met ongeveer 20 laadplekken is er een landelijke dekking.

Na het eerste schip (de Alphenaar) met bier van Heineken moeten er volgend jaar nog vijf schepen bij komen. Verwachting is dat in 2030 zo’n 150 binnenvaartschepen met ZES-Packs varen. Per schip zorgt de overstap van diesel naar ZES-Pack ervoor dat er jaarlijks 1.000 ton CO2 minder in de lucht komt. Ook is er geen uitstoot van fijnstof en stikstof.

Miljoeneninvestering
Het Havenbedrijf Rotterdam, ING, Engie en Wärtsilä investeren samen in eerste instantie 20 miljoen euro in het project. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, steunt het initiatief met een subsidie van 2 miljoen euro.

Een derde van alle goederen en 80 procent van de bulk gaat in Nederland via de binnenvaart. Dat haalt niet alleen veel vrachtwagens van de weg en is dus goed voor de filebestrijding, maar een binnenvaartschip stoot ook nog eens veel minder CO2 uit. Op dit moment is de gehele Nederlandse transportsector verantwoordelijk voor 21 procent van de kooldioxide-uitstoot in Nederland. Binnen transport is binnenvaart verantwoordelijk voor 5 procent van de kooldioxide-uitstoot.

Andere toepassingen
De energiecontainers kunnen ook tijdelijk aan land worden ingezet voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet of om te voorzien in een lokale tijdelijke vraag naar elektriciteit. Er is nu gekozen voor batterijen, maar als in de toekomst waterstof goedkoper wordt, dan kunnen de containers met waterstoftechnologie op dezelfde wijze elektriciteit leveren.