Portmap Rotterdam

5 miljoen euro voor verminderen Co2-uitstoot zeevaart

07-11-19 11:33

Het Havenbedrijf wil met een stimuleringsregeling een boost geven aan klimaatvriendelijke zeevaartprojecten die zonder financiële ondersteuning wellicht lastig van de grond komen. Hiertoe stelt het 5 miljoen euro beschikbaar.

Met de regeling - Stimuleringsregeling klimaatvriendelijke zeevaart geheten - ondersteunt het Havenbedrijf innovatieve projecten waarbij alternatieve brandstoffen in de zeevaart worden toegepast. Het Havenbedrijf Rotterdam nodigt iedere partij die met behulp van alternatieve brandstoffen wil bijdragen aan het verlagen van de Co2-footprint van zeeschepen. Dat zijn onder meer verladers, charteraars, rederijen, brandstofproducenten, -leveranciers en motorfabrikanten uit gebruik te maken van de regeling.

Met behulp van de regeling moet de Co2-uitstoot aanzienlijk worden teruggedrongen. De regeling is eerder dit jaar van start gegaan en loopt door tot eind 2022. In totaal is er dus een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar.

Energieneutrale haven

Rotterdam wil de haven in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Maar een C02-neutrale haven vraagt om een energietransitie met radicale vernieuwing en nieuwe technologieën. Hiertoe zoekt het Havenbedrijf samenwerking met diverse bedrijven. “De Rotterdamse haven is dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt. Met deze stimuleringsregeling hebben we al enkele innovatieve projecten nèt die financiële ondersteuning kunnen geven die nodig is om ze te realiseren”, aldus Allard Castelein, topman van het Havenbedrijf Rotterdam.

Maar volgens Castelein kunnen er nog meer projecten met deze regeling ondersteund worden om de verduurzaming van de zeevaart te versnellen. Voor de haalbaarheid van een project is het van belang dat in ieder geval een brandstofproducent of -leverancier en de rederij/scheepseigenaar meedoen. Het Havenbedrijf kan als de benodigde partners nog niet aan boord zijn helpen bij het vinden van een interessante partner. De stimuleringsbijdrage bedraagt maximaal 40% van de projectkosten.

Voor het indienen van een aanvraag is het belangrijk dat de projecten voldoen aan de volgende criteria:

* De alternatieve brandstof wordt ingezet voor de voortstuwing van een zeeschip.
* De alternatieve brandstof is een biologische of synthetische brandstof, of het gaat om de toepassing van elektriciteit of brandstofcellen.
* Als biobrandstoffen worden ingezet, moet sprake zijn van geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit rest- en afvalstromen.
* De alternatieve brandstof zorgt voor een Co2-vermindering van meer dan 50% ten opzichte van de huidige gas- en dieselolie.
* De alternatieve brandstof wordt in de Rotterdamse haven aan het schip geleverd.

Partijen kunnen hier meer informatie vinden of een aanvraag indienen.