Portmap Rotterdam

Overslagvolume Rotterdamse haven gedaald door COVID-19

17-04-20 15:24

In de eerste drie maanden van 2020 werd 112,4 miljoen ton goederen overgeslagen in de Rotterdamse haven. Dat is 9,3% minder dan in het eerste kwartaal van 2019.

De daling in het eerste kwartaal is vooral veroorzaakt door de coronavirusuitbraak en alle bijbehorende veranderingen, waaronder het sluiten van fabrieken en strengere grenscontroles. Het Havenbedrijf sluit voor heel 2020 een daling van de overslag met maar liefst 20% niet uit. Volgens directeur Allard Castelein zal de impact van vraaguitval door de coronacrisis vanaf april pas echt duidelijk worden. “De prognose voor heel 2020 is afhankelijk van de duur van de maatregelen en de snelheid van herstel van productie en wereldhandel.”

Vooral de overslag van kolen (-39,6%), ruwe olie (-8%) en olieproducten (-32,8%) liep sterk terug. Stijging was er juist in de overslag van ijzererts (+15,7%), biomassa (+106%) vanwege de opgevoerde inzet van biomassa in de Amer 9 centrale in Geertruidenberg, lng (+18%) en overige natte bulk. Er werd 16,7 miljoen ton droog massagoed overgeslagen in het eerste kwartaal. Dat is 14% minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019.

Somber perspectief
De sterk teruglopende wereldeconomie als gevolg van de coronapandemie zal ook een grote impact hebben op de haven van Rotterdam. De impact van vraaguitval door de coronacrisis zal vanaf april echt duidelijk worden. Naar verwachting zal de overslag met 10 tot 20% teruglopen, terwijl in het containersegment op dit moment een reductie plaatsvindt van ongeveer 25% van de capaciteit tussen Azië en Europa door minder vraag naar transport. Deze capaciteitskrimp zal in het komend kwartaal ook in de Rotterdamse haven duidelijk merkbaar zijn.

De aanvoer van ijzererts en kolen voor de Duitse staalindustrie zal afnemen als gevolg van vraaguitval uit de auto-industrie en de bouw. De afname in het gebruik van olieproducten voor transport zorgt voor minder noodzaak tot aanvoer van ruwe olie.

Lichtpuntjes
In het eerste kwartaal waren er ook lichtpuntjes. De overslag van containers was vrijwel gelijk aan die in dezelfde periode vorig jaar. Effecten van de coronacrisis waren hier eind maart beperkt merkbaar door minder aanvoer vanuit China na de gedeeltelijke lockdown daar in februari. Zeeschepen doen vier tot vijf weken over de reis waardoor het effect in Rotterdam pas later merkbaar is. Het volume containers vanuit Azië was 2,8% lager dan in het eerste kwartaal 2019.

Daarnaast bleef de overslag van biomassa groeien. Grote investeringsprojecten gaan volgens het Havenbedrijf ondertussen gewoon door zoals de aanleg van de Container Exchange Route, het Theemswegtracé en haveninfrastructuur voor de productielocatie van smoothie-maker Innocent.