Portmap Rotterdam

Proef containerafhandeling zonder pincode

10-07-20 15:12

Deze week is een proef gestart in de Rotterdamse haven voor de afhandeling van containers zonder gebruik te maken van een pincode. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een digitaal signaal, blockchaintechnologie en een nieuwe applicatie.

De nieuwe applicatie die sinds deze week wordt getest heet Secure Container Release. Het digitale signaal waarmee wordt gewerkt is minder fraudegevoelig dan de pincode, die tot nu toe zeer gangbaar is bij de afhandeling van containers. Het proces moet zo niet alleen veiliger, maar ook efficiënter worden.

De eerste proef met het project duurt drie maanden en er zijn verschillende bedrijven bij betrokken. Naast applicatieontwikkelaar T-Mining zijn dit CMA-CGM, Hapag-Lloyd, MSC, ONE-Line, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Rotterdam Fruit Wharf, Milestone Fresh, VTO en Portmade.

In de haven van Rotterdam komen jaarlijks miljoenen containers aan, waarbij voor de verdere afhandeling nauw moet worden samengewerkt door rederijen, expediteurs, transporteurs en terminals. De procedure moet zo vlot en veilig mogelijk verlopen.

Blockchain
Tijdens de pilot maken de verschillende deelnemers gebruik van een blockchain-toepassing die het mogelijk maakt om het vrijgaveproces tussen de verschillende partijen in de keten op een veilige en efficiënte manier te organiseren. Als een chauffeur een container wil ophalen bij de terminal moet hij beschikken over een geldig vrijgaverecht, afgegeven door een rederij. Hierna zal de expediteur de chauffeur de opdracht geven om de container op te halen op de terminal. In de huidige situatie wordt een PIN-code gebruikt om dit recht door te geven. Dit vergt veel manuele handelingen bij verschillende partijen. Elk probleem of elke fout bij het vrijgaveproces leidt tot tijdverlies, klachten en ergernis bij klanten en partners en biedt mogelijkheden tot fraude. De nieuwe applicatie zorgt ervoor dat er geen PIN-code meer nodig is.

Digitaal estafettestokje
Tijdens de pilot wordt een op blockchain gebaseerde oplossing gebruikt die vrijgaverechten voor import-containers omzet van een pincode naar een digitale token. Dit is vergelijkbaar met een digitaal estafettestokje: je kunt het eenvoudig doorgeven van de ene partij aan de andere. De technologie voorkomt dat dit recht gestolen of gekopieerd kan worden. Op die manier weet de terminal zeker dat hij de container aan de juiste chauffeur meegeeft. Er kan immers maar één geldige token zijn. 

Door gebruik te maken van blockchaintechnologie is de applicatie qua veiligheid te vergelijken met bancaire
toepassingen. Dit betekent dat de beveiliging van data zeer sterk is. Een bijkomend voordeel is dat niet iedereen zomaar kan zien wie de token eerder heeft gehad, zodat informatie over commerciële relaties steeds vertrouwelijk blijft. 

Antwerpse start-up
De applicatie is ontwikkeld door T-Mining, een Antwerpse start-up die benadrukt dat het de informatie ook niet kan inzien. T-Mining werd eerder dit jaar door PortXL geselecteerd voor het accelerator-programma en werkt samen met het Rotterdamse bedrijfsleven en Havenbedrijf Rotterdam aan de praktische uitvoering van het project.