Portmap Rotterdam

Rotterdamse haven haalt opnieuw recyclingsbedrijf binnen

26-11-19 13:56

In de Rotterdamse haven komt een fabriek van uRecycle, een Fins bedrijf dat batterijen inzamelt en recyclet. De fabriek komt in de Europoort en zal naar verwachting de deuren openen in de eerste helft van 2020. Dat komt doordat uRecycle aan de slag gaat in loodsen die al aan de Elbewegstaan.Er komen zo'n 40 mensen te werken. 

Het afbreken van batterijen is lastig, omdat er stoffen in zitten die het milieu kunnen beschadigen. De nieuwe fabriek moet bruikbare stoffen in batterijen - zoals zink, mangaanoxiden, kobalt, nikkel en andere metalen scheiden van de schadelijke. Behalve op recycling, richt het bedrijf zich ook op hergebruik van industriële batterijen. Hierbij gaat het vooral om batterijen van elektrische auto’s. 

Strategische locatie
  
Volgens topman Henny van Dort ligt Rotterdam op een strategisch goede plek voor de inzameling van batterijen en accu's. Daarnaast zijn er veel bedrijven gevestigd in de haven waarmee uRecycle samen wil werken. "We kunnen hier uitgroeien tot een volwaardig knooppunt voor recycling en hergebruik in Europa."

uRecycle is een van de grootste in batterijen gespecialiseerde recyclebedrijven in Europa en heeft ook vestigingen in Finland, Zweden en Groot-Brittannië. Het bedrijf werkt samen met Stibat, de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het inzamelen van lege batterijen. uRecycle heeft vergelijkbare contracten met inzamelorganisaties in Noordwest-Europa en met bijvoorbeeld vorkliftproducenten, auto- en e-bike-importeurs.

In lijn met Klimaatakkoord

uRecycle is na Black Bear Carbon - dat de zwarte kleurstof haalt uit oude autobanden - het tweede recyclingsbedrijf dat onlangs bekend heeft gemaakt een vestiging te willen openen in de Rotterdamse haven. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is blij, aangezien hij meer recyclingsbedrijven in het gebied wil. "Wij zijn bezig met onze haven en industrie in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Behalve inzetten op efficiëntie, nieuwe infrastructuur en nieuwe energiebronnen, moeten we nu ook al stappen zetten op circulaire productieprocessen."