Portmap Rotterdam

Primeur: drone bevoorraadt schip in Rotterdamse haven

27-05-20 13:53

Een drone heeft vorige week vrijdag voor het eerst een pakket afgeleverd op een schip in de Rotterdamse haven. Het gaat om het schip de Pioneering Spirit bij de Maasvlakte, dat per drone een pakket met printplaatjes geleverd kreeg.

Het was de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket bezorgde op een schip. Voor de test legde de drone een afstand van 4 kilometer af binnen enkele minuten. Nu gebeurde dit nog met waarnemers, maar in de toekomst zal dat niet het geval meer zijn. Met de scheepshoorn maakte de Pioneering Spirit duidelijk dat het vliegtuigje mét pakket op het helidek was aangekomen, waarna het na levering terugkeerde naar de wal.

Alternatief voor boot of helikopter

Omdat het werkschip uit de kant ligt, zouden die printplaatjes anders met een bootje gebracht worden. Als schepen verder op zee liggen wordt er soms zelfs een helikopter ingezet voor zulk soort leveringen. Een drone is volgens Jeroen Hagelstein van Allseas, de eigenaar van de Pioneering Spirit een interessant alternatief: snel en efficiënt. Ook voor computerchips ziet hij mogelijkheden. Bovendien kunnen de drones steeds zwaardere objecten vervoeren.

Het Havenbedrijf Rotterdam en de scheepseigenaar zien toekomst in het afleveren van pakketjes per drone. De volgende test in de Rotterdamse haven wordt het bezorgen van een pakketje op een vertrekkend schip. Later dit jaar wil het Havenbedrijf ook een pakket naar een schip op zee vliegen.

Regelgeving nodig
De proef is opgezet door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam. Onder het motto 'Rotterdam the safest port to fly' wordt het luchtruim boven de haven veilig ingericht. Zo wordt voorkomen dat drones met elkaar of ander luchtverkeer in botsing komen. De resultaten van deze pilot helpen ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om wet- en regelgeving hierover goed in te richten. “Technisch is het allemaal mogelijk. Maar er is nog nauwelijks regelgeving”, zegt Ingrid Römers van Havenbedrijf Rotterdam. Zij verwacht dat het droneverkeer uiteindelijk net zo georganiseerd zal zijn als het wegverkeer, met gedragsregels en keuringen.

Meer toepassingen
Naast het bevoorraden van schepen ziet het Havenbedrijf Rotterdam ook mogelijkheden voor drones bij inspecties en onderhoud van bruggen en kades, het opsporen van olielekkages, het opsporen van milieudelicten, en bij brandpreventie en -bestrijding.