Portmap Rotterdam

Kraanschepen Heerema over jaar aan de stekker

05-11-19 11:00

De kraanschepen van Heerema Marine Contractors worden de komende tijd voorzien van schone energie. Er wordt overgestapt van dieselgeneratoren op windenergie. Door het stilzetten van de dieselgeneratoren wordt de uitstoot jaarlijks met de omvang van de uitstoot van zo'n 5.000 dieselauto’s teruggeschroefd.

Heerema heeft met de Sleipnir en de Thialf de grootste kraanschepen ter wereld. De kraanschepen liggen regelmatig in het Calandkanaal voor periodiek onderhoud en ter voorbereiding van projecten op de Noordzee. Schepen hebben energie nodig om voorzieningen aan boord zoals pompen, kranen, verlichting en airconditioning te kunnen laten draaien. Om de benodigde stroom op te wekken laten schepen doorgaans hun dieselgeneratoren draaien. Die maken geluid en stoten onder andere fijnstof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en CO2 uit. Door het stilzetten van de generatoren gaat er straks jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht in. Doordat er gewerkt gaat worden met windenergie neemt niet alleen de luchtverontreiniging af, ook de geluidsoverlast wordt minder waardoor de leefbaarheid in Rozenburg en Maassluis drastisch verbetert.

E-house

Eneco gaat de stroom van het windmolenpark op de Landtong Rozenburg leveren. Hiervoor komt er een zogenaamd 'e-house' van 16 bij 9 meter met een aantal transformatoren. Het e-house moet 5,5 meter hoog worden en komt in de buurt van de ligplaats van Heerema, aan de noordkant van de Noordzeeweg op de Landtong. Bedoeling is dat voor het eind van 2019 de vergunningen voor het project zijn aangevraagd en dat er in het voorjaar van 2020 wordt gestart met de aanleg.

Meer schepen aan de stekker

Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam willen ook op andere locaties in de omgeving schepen voorzien van zogenoemde walstroom. Eneco (80%) en het Havenbedrijf Rotterdam (20%) hebben hiertoe samen een BV opgericht: ‘Rotterdam Shore Power BV’. Heerema is dus hun eerste klant, en er vinden momenteel gesprekken plaats met andere terminals in de buurt. Om het project van de grond te krijgen heeft de gemeente Rotterdam een subsidie van € 2 miljoen opgenomen in de begroting van 2020. 

Overigens moeten ook de schepen van Heerema nog worden aangepast. Als alles volgens plan verloopt, gaan de kraanschepen over een jaar aan de stekker.