Portmap Rotterdam

Meer steun voor mentale zorg zeelieden

13-05-20 15:52

De Rotterdamse haven gaat meer doen om welzijnswerkers aan boord te helpen van zeeschepen. Juist nu de bemanning het extra zwaar heeft in corona-tijd klagen maatschappelijke en geestelijke organisaties dat rederijen huiverig zijn om mensen van buiten toe te laten.

In totaal zijn twaalf organisaties betrokken bij de mentale zorg van zeelieden. De welzijnswerkers, vaak dominees, hebben laten weten moeite te hebben om hun werk te doen door de extra covid-19-maatregelen. Maar juist nu is hun werk extra belangrijk, laat havenmeester René de Vries weten, die ook voorzitter is van het Port Welfare Committee (PWC). Zeelieden zitten door de corona-uitbraak namelijk vaak langer op de schepen dan gepland, omdat ze niet naar huis kunnen. Ze wachten soms al twee maanden op aflossing en maken zich vaak zorgen om het thuisfront.

Goede uitrusting
Het PWC kwam speciaal bijeen om het mentale welzijn van de bemanning van zeeschepen onder de aandacht te brengen. Havenbedrijf, Deltalinqs en Vereniging van Rotterdamse Cargadoors heeft aangekondigd hun achterban te stimuleren om in deze moeilijke periode hulp te bieden aan organisaties die zich bekommeren om het mentale welzijn van zeelieden. “Ik begrijp de zorgen van terminals of rederijen. Je wil onder geen beding corona aan boord of op de terminal. De organisaties die wij steunen zijn door ons goed uitgerust en houden terdege rekening met de voorschriften van het RIVM. Het goede werk dat zij verrichten is in het belang van de haven”, zegt Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, de vereniging van havenondernemers.

Praatje of extra telefoonkaart
Zeelieden zitten vaak al maanden aan boord en kunnen niet van het schip om bijvoorbeeld wat persoonlijke boodschappen te doen. Na tien weken begint nu mondjesmaat de wisseling van bemanningen op gang te komen. In de meeste gevallen laat dit echter nog wel even op zich laten wachten. Dat is vervelend voor de betrokken zeelieden en is ook niet bevorderlijk voor de veiligheid in havens. Bemanningen worden niet voor niets regelmatig gewisseld. Volgens de havenmeester kunnen de zeelieden best wat steun van buitenaf gebruiken. “Een ander praatje, een luisterend oor, begrip of aandacht van derden of – praktisch - een extra telefoonkaart om het thuisfront te bellen kan in zo’n situatie wonderen verrichten.”

De Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) gaat scheepsagenten wijzen op het belang van mentale hulp in deze extreem moeilijke tijd voor bemanningsleden. Het zal de namen van de betrokken organisaties verspreiden onder de betrokken bedrijven en het corona protocol onder de aandacht brengen waarmee de scheepsbezoekers werken. Op de foto bij dit bericht is havenpastoor Dennis Woodward te zien, die corona-proof werkt aan boord.

De Port Welfare Committee reserveert jaarlijks zo’n € 140.000 ter bevordering van het welzijn van bemanningen van zeeschepen die de Rotterdamse haven aandoen. Onlangs hebben vrijwilligers van de Flying Angel in Schiedam met financiële ondersteuning van deze commissie 100 zeevarenden een tasje met onder meer een telefoonkaart en wat extra toiletspullen overhandigd.