Portmap Rotterdam

‘Minder geluidsoverlast in Schiedam-West door dempers’

31-07-20 17:05

Het Schiedamse bedrijf Huisman, dat onder meer kranen, boorinstallaties, pijplegsystemen en lieren, levert, verwacht dat het aantal klachten over geluidsoverlast van aangemeerde schepen in de Wiltonhaven in Schiedam de komende tijd fors zal dalen.

De onlangs door Huisman aangeschafte geluidsdempers lijken hun werk te doen, al vinden de gemeente Schiedam en milieudienst DCMR het nog te vroeg om te juichen. Wel zijn er de afgelopen weken, sinds het plaatsen van de geluidsdempers aanzienlijk minder klachten over geluidsoverlast binnengekomen.

Omwonenden van de Wiltonhaven, waar Huisman is gevestigd, klagen al jaren over de geluidsoverlast die aangemeerde schepen produceren. Tijdens het werk moeten de scheepsmotoren vaak draaien en is ook veel andere apparatuur aan boord in werking. Deze zogenaamde ‘hotelfunctie’ valt niet onder de omgevingsvergunning en is ook niet in een andere gemeentelijke verordening geregeld.

Begin dit jaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door omwonenden was ingesteld tegen de aan Huisman verleende milieuvergunning van 23 december 2016. De Raad oordeelde dat de vergunning die de gemeente Schiedam verstrekte ‘niet eenduidig is over de omvang van de inrichtingsgrens’. Nu ligt die grens op de kade, terwijl die grens in het water van de haven moet liggen als er werkzaamheden aan boord van een schip plaatsvinden. Een nieuwe vergunning, ook voor de elf andere bedrijven in het haven- gebied, is dus noodzakelijk.

Geluidsplan opstellen

De gemeente Schiedam heeft bepaald dat er een geluidsplan moet komen waarvoor alle maatregelen aan boord van de schepen en voor de omliggende woningen onderzocht zullen worden. De nieuwe vergunning moet toestemming geven aan de activiteiten die Huisman zowel op het bedrijfsterrein als op het water uitvoert.

In de tussentijd werden twee universele geluidsdempers aangeschaft, waarmee de overlast voor de omgeving moet verminderen. Huisman ontving op 10 juli de Saipem Constellation aan hun kade voor werkzaamheden. Vervolgens zijn er bij DCMR diverse klachten binnengekomen van buurtbewoners over geluidsoverlast. Direct na het aanmeren van het schip is Huisman gestart met de installatie van geluidsdempers. De klus nam tot 15 juli in beslag, omdat de uitlaat van het schip aangepast moest worden. Ook moesten er adapters geplaatst worden om de universele dempers te kunnen plaatsen.

Fors minder klachten

Uit geluidsmetingen van Peutz, in opdracht van Huisman, en milieudienst DCMR is gebleken dat de dempers tot een grotere geluidsreductie hebben geleid dan in eerste instantie verwacht. Het Schiedamse bedrijf heeft van DCMR bevestigd gekregen dat er vanaf woensdagavond 15 juli geen klachten meer zijn binnengekomen over laagfrequent gebruik van de motoren aan boord.

De gemeente Schiedam en de DCMR vinden de waarnemingsperiode nog te kort om definitieve conclusies te trekken. Wel neemt de DCMR een groot verschil waar tussen het aantal klachten over laagfrequent geluid met en zonder toepassing van dempers.