Portmap Rotterdam

Overslag haven Rotterdam in 2019 fractie hoger

13-02-20 17:14

De haven van Rotterdam heeft afgelopen jaar 469,4 miljoen ton goederen overgeslagen. Dat is een fractie meer dan het niveau van 2018, toen nog 469,0 miljoen ton werd overgeslagen. Maar volgens topman Allard Castelein is de vraag naar slimmere haven belangrijker dan de overslagcijfers.

In 2019 waren er significante verschuivingen te zien tussen de overslag van verschillende goederensoorten. Toenames waren er in de overslag van ruwe olie, containers, LNG (Liquefied Natural Gas) en biomassa. De overslag van kolen en minerale olieproducten gaf juist een daling te zien.

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam stelt dat er niet stil wordt gezeten om de leidende positie verder te versterken en daar wordt ook fors in geïnvesteerd. Het afgelopen jaar ging het om € 338,3 miljoen aan investeringen, tegen € 408,1 miljoen in 2018. Voorbeelden van grote investeringsprojecten zijn de aanleg van de Container Exchange Route (CER) op de Maasvlakte, het omleggen van een deel van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé en de aanleg van nieuwe kademuren voor de Hartel Tank Terminal.

Financiële resultaten
Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2019 een omzet geboekt van € 706,6 miljoen. Dat is net iets minder dat in 2018, toen nog € 707,2 miljoen aan omzet werd gerealiseerd. Aan de inkomstenkant lieten havengelden een lichte toename zien, terwijl de verhuuropbrengsten licht daalden. Het nettoresultaat exclusief belastingen bedroeg € 241,0 miljoen, tegen € 254,1 miljoen in 2018.

Van de opbrengst keert Havenbedrijf Rotterdam €69,8 miljoen (40%) uit aan de gemeente Rotterdam en €28,7 miljoen gaat naar de Staat der Nederlanden, beide partijen zijn aandeelhouder van het havenbedrijf.

Slimmere haven
Het succes van een moderne haven wordt volgens Castelein niet louter afgemeten aan de hoeveelheid tonnen overslag. “De vraag naar enkel meer overslagcapaciteit is veranderd in de vraag naar een betere, snellere en bovenal slimmere haven. Eveneens cruciaal voor de toekomst is dat de industrie de energietransitie weet te versnellen, zodat de haven van Rotterdam echt impact kan maken bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.” Volgens de haventopman is hiervoor een doortastende, ondernemende overheid nodig die samen optrekt met het bedrijfsleven.

Energietransitie
Voorbeelden van succesvolle energietransitieprojecten zijn de gesloten overeenkomst met bedrijven om parallel te werken aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO2 (Porthos), de uitbreiding van de warmtenetleiding naar Westland en Den Haag en de nieuwe productielocatie van Black Bear Carbon, waar kleurstof wordt teruggewonnen uit oude banden. Daarnaast gaat uRecycle een nieuwe fabriek bouwen voor zowel het recyclen als hergebruik van batterijen en is de grootste windturbine op Maasvlakte in gebruik genomen. Tot slot is een proef met walstroom voor kustvaarders gestart aan de Parkkade.

Digitalisering
Op het gebied van digitalisering zijn de volgende wapenfeiten te vermelden voor 2019:

  • Shell en Maersk zijn launching customers van PortXchange, een aparte onderneming die is opgezet om met behulp van de Pronto-app havenaanlopen efficiënter te maken en klanten te helpen hun uitstoot te verminderen
  • Track & trace van containers via de nieuwe app Boxinsider
  • Portbase regelt soepel de digitale vooraanmelding van de douane-aangifte, ook na de Brexit
  • Digitale aangifte havengeld via Portabillity app
  • Elektronische aangifte bunkeren via TimeToBunker app
De overslagcijfers kun je hier terugvinden: https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/overslag-havenbedrijf-rotterdam-2019.pdf