Portmap Rotterdam

Evenveel scheepsbezoeken Rotterdamse haven na uitbraak coronavirus

17-04-20 15:45

Gemiddeld bezoeken net zoveel zeeschepen en binnenvaartschepen de Rotterdamse haven als vorig jaar rond deze tijd. Tot nu toe is er sinds COVID-19 dus geen sprake van een dalende lijn in het aantal scheepsbezoeken.

Dat blijkt uit gegevens van het Havenbedrijf Rotterdam. Binnenkomende zeeschepen zijn sinds de virusuitbraak verplicht een Maritieme Gezondheidsverklaring (Maritime Declaration of Health/MDOH) aan te leveren voor binnenkomst, ook als er geen zieken aan boord zijn. Tot nu toe heeft dit niet tot extra maatregelen geleid. Voor zover bekend is het ziekteverzuim in de haven op dit moment niet hoger dan normaal.

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. De Havenmeester controleert ook extra of pleziervaartuigen zich aan de geldende regels houden.

Vitale processen
Scheepvaartafhandeling, de daaraan gerelateerde logistieke ketenprocessen en de industriële productie zijn door de regering bestempeld als vitale processen. “Als dit ketenproces niet als geheel wordt uitgevoerd, ontstaat er congestie in de haven en in het aanloopgebied en ontstaat er schaarste op de markt. Dat ontwricht de industriële productie, het logistieke proces en de samenleving als geheel”, aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

Veel werk voor toeleveranciers
Doordat er nog steeds veel schepen aankomen in de Rotterdamse haven hebben ook de scheepstoeleveranciers nog altijd hun handen vol aan het bevoorraden van schepen met food en non-food-producten. Wel zijn er in deze hoek zorgen over voldoende personeelscapaciteit, zowel bij scheepsbevoorraders als bij hun toeleveranciers, vanwege de kans op uitval van personeel door het coronavirus. Er wordt van alles gedaan om besmetting te voorkomen. Zo is er een strikte scheiding aangebracht tussen truckchauffeurs die hun goederen lossen of laden en de magazijnmedewerkers. Ook zijn er tijdelijk toiletten geplaatst voor de chauffeurs. Op kantoor wordt er zo veel mogelijk thuisgewerkt en als dit niet kan zit personeel altijd minimaal 1,5 meter van elkaar.

De overslag in de Rotterdamse haven daalde in het eerste kwartaal van dit jaar wel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van de pandemie.